Kunstrunden Sydvestjylland 2024

Generalforsamling:

Foreningen afholder generalforsamling tirsdag den 23. april kl. 18.00 - 20.00

hos Ribe Glas, Torvet 17 i Ribe.

Mød endelig op. Foreningen er vært ved en sandwich og en vand/øl.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering.
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Daisy Dahl formand, ikke på valg

Jytte Jespersen på valg, modtager ikke genvalg

Berit Mathisen på valg, modtager genvalg

Erna Møller, ikke på valg

Anne Merete (trukket sig pga. sygdom) fundet for 1 år

  1. Valg af 2 suppleanter
  2. evt.

Af hensyn til bespisning efter generalforsamlingen, vil vi gerne have en tilbagemelding fra dig om du kommer,- så du bedes besvare denne mail senest den 18. april.

Der serveres en sandwich og en drikkevare.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

 

Kunstrunden er en del af NATIONALPARK VADEHAVET

Fra efteråret 2013 er Kunstrunden Sydvestjylland blevet en af Nationalpark Vadehavets samarbejdspartnere. Det betyder, at vi gensidigt gør opmærksom på hinanden, og at Kunstrunden på den måde styrker sin gennemslagskraft.

Ældre artikler om KUNSTRUNDEN SYDVESTJYLLANDs opståen.

Kunstrunden 2013

17. december 2012

Så er censureringenn overstået. De 3 censorer valgte 77 kunstnere/kunsthåndværkere til næste års kunstrunde. Dertil skal lægges 8 museer og 11 gallerier, som alle holder åbent i påsken.

Dermed er Kunstrunden Sydvestjylland ved at etablere sig som en vigtig kunstbrik i regionens kunstliv.

Månedens succes

11. maj 2012

”Kunstrunden Sydvestjylland” er af JydskeVestkysten blevet kåret som månedens succes i april måned 2012.

Hver dag vælger redaktionen en ”Dagens succes”, som omtales på side 2 i avisen.
Det overlades ved månedens udgang til læserne, at stemme om ”Månedens succes”.
Det er her Kunstrunden Sydvestjylland har vundet.

Som et synligt bevis for den nye værdighed, modtog Niels Kongsbak idag et diplom.
Det skete fordi han er formand for den nye forening, der fremadrettet har ansvaret for "Kunstrunden Sydvestjylland"

Omtalen kommer i avisen på søndag den 13. maj 2012.
Læs også omtale på JV.dk fra på søndag.
Læs om den nye forening og bliv medlem via: www.kunstnetsydvest.dk
Tak til de mange, der var med til at stemte os hjem.

28. marts 2013

Niels Kongsbak byder her velkommen i Ribe Jernstøberi ved åbningen af Kunstrunden Sydvestjylland 2013.

Første presseomtale 2013:

Kunstrunden åbnet påsken 2012

Mere end 75 var mødt frem til åbning af Kunstrunden Sydvestjylland. Det skete ved et festligt arrangement på Infocentret i Ribe. 

Drømmestart på Kunstrunden
11. april 2012

Kunstrunden 2012 er slet ikke slut
Selvom kunstnerne lukkede deres døre i søndags kl. 17.00 er Kunstrunden Sydvestjylland 2012 slet ikke slut.

Rigtigt mange kom forbi. Og det var måske lidt svært at få handlet, når der var stor trængsel. Kunstkøb kræver tid til samtale. Derfor skal kunstnerne lige vente på et ”eftersalg”, inden de kan gøre regnebrættet endeligt op

"Vi ved, at mange gæster tog hjem med en god oplevelse, en pirret nysgerrighed og et visitkort fra kunstnerne" fortæller Niels Kongsbak til hjemmesiden, og fortsætter:

"De købedygtige skal nok finde vej. Det gælder især, hvis en kunstner har efterladt et stærkt indtryk. Dels som person men også via de udbudte værker".

"Derfor skal kunstnerne fortsat vise, at de er en del af Kunstrunden Sydvestjylland. Både på deres hjemmeside, på deres CV og i deres atelier eller værksted. De skal være stolte af deres deltagerskab. Kunstrunden Sydvestjylland er et censureret arrangement. Her møder man deltagere fra alle mulige kunstarter. Og de er udvalgt fra den gode ende rent kunstneriske", slutter Niels Kongsbak.

Kataloget vil stadig være lagt frem. Det giver de kommende gæster et fint indtryk af mangfoldigheden og kvaliteten. Resten af 2012 vil kataloget således kunne fungere som en kunstguide. Selvom påsken er slut, er der stadig kunstnere, kunsthåndværkere og atelierer samt museer, der vil få besøg.

Så, kunstrunden er slet ikke slut.