Foreningen Kunstnetværk Sydvestjylland

Foreningen Kunstnetværk Sydvestjylland er en bred regional forening. Foreningen samler kunstnere, kunsthåndværkere og kunstaktører samt kunstinteressenter, der ser kunst som et erhverv.

Geografisk har foreningen hjemme i Sydvestjylland, der består af Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder kommuner.

Foreningen er stiftet den 18. april 2012 og har aktiviteter på flere niveauer. Det er bestyrelsen, der bestemmer, hvilke krav du skal opfylde, hvis du skal deltage i en aktivitet.

Eksempelvis er der for medlemmer, der ønsker at deltage i "Kunstrunden Sydvestjylland" et krav om betaling af et ekstra deltagerbidrag og et krav om ekstern censur samt et krav til dit geografiske tilhørsforhold.

Det årlige "Sydvestjysk Kunstmøde" er derimod åbent for alle medlemmer.

Medlem

Medlem af foreningen kan blive enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål.

Det hedder i formålsbestemmelsen:

Foreningens formål er at skabe en organisatorisk regional ramme for nulevende udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, samt andre kunstaktører og kunstinteressenter, der ser kunst og kunsthåndværk, som et erhverv.

Foreningen har som sit specifikke formål at arrangere en regional censureret kunstrunde med åbne døre for hele Sydvestjylland hvert år i påsken samt at fastholde traditionen med at udbyde Sydvestjyske Kunstmøder.

Foreningens aktiviteter er ikke begrænset til medlemmernes kreds. Formålet er således også generelt at fremme udviklingen af kunst og kunsthåndværk som et erhverv i Sydvestjylland, herunder lejlighedsvis at indbyde andre til at deltage i foreningens aktiviteter eller indgå i partnerskaber.

Sådan bliver du medlem:

Ønsker du at blive meldt ind i foreningen, skal du printe og udfylde en indmeldelsesblanket. Send den med post til os på adressen:

Kunstnetværk Sydvestjylland

c/o Galleri Kongsbak
Kongensgade 100
6700 Esbjerg

eller som en scannet fil til:

info@kunstrunde.dk

Det koster 300,00 kr. om året.
Kontingentet indbetaler du til:

Bankkonto 7701-2431607

Angiv dit navn i: "Tekst til modtager"

Bestyrelsen