Kunstrunden Sydvestjylland

Kære kunstner/kunsthåndværker/galleri i Sydvestjylland

 

Kunstrunden Sydvestjylland i påsken

I påsken 2012 afviklede vi den første kunstrunde i Sydvestjylland. Hele 91 kunstnere/kunsthåndværkere/gallerier og museer deltog. Kunstrunden Sydvestjylland skal være en tradition og de mange besøgende i påsken og den store begejstring, der kom til udtryk, bestyrker os i troen på, at vi er kommet for at blive. Vi havde gæster fra store dele af Danmark samt rigtigt mange gæster fra udlandet.

Vi er blevet særdeles synlige, og det har været et af vores mål. Vi er kunstnere, kunsthåndværkere, gallerier og museer fra 5 kommuner. Det er Vejen, Varde, Fanø, Tønder og Esbjerg Kommuner.

Kunstrunden 2013

Ribe Jernstøberi – Infocenter igen
Vi vil fastholde Ribe Jernstøberi som et besøgssted, der fungerer som vores Infocenter. Her vil publikum også i 2013 kunne få et overblik over deltagerne i Kunstrunden. Besøgsstedet vil holde åbent og være bemandet under hele Kunstrunden.

Vi planlægger næste år en udstilling på Infocentret. Den skal vise værker fra flest mulige af Jer, og virke som en appetitvækker. Vi har lokalerne fra 14 dage før påske.

Vi arrangerer også i 2013 et fælles åbningsarrangement på besøgsstedet skærtorsdag kl. 14-16. Det vil blive gjort presserelevant og åbent for flere. Nærmere om udstillingen og program for åbningen vil følge.

Censurering
For at fastholde det kunstneriske niveau sker optagelse i Kunstrunden 2013 ved censurering af ansøgerne.

Vi vil igen bruge 3 censorer. Hvem det bliver, er endnu ikke afgjort. Men det bliver kunstnere/kunsthåndværkere, som ikke er bosiddende i området.

Censureringen vil se på dit kunstneriske niveau, men også skulle sikre, at du har en vis erfaring med at byde gæster indenfor og har prøvet at udstille før.

Udgangspunktet er dit CV, hvor der vil blive lagt vægt på:
• Relevant uddannelse/relevant modtaget undervisning og/eller
• Udstilling på censurerede udstillinger/større udsmykningsopgaver og/eller
• Løbende udstillingsaktivitet,
Dette vil blive sammenholdt med en samlet vurdering af dit kunstneriske niveau, som det præsenteres via det af dig indsendte billedmateriale og din hjemmeside.

Museerne er ikke omfattet af censur. Gallerier vil i 2013 skulle opfylde enkelte særlige krav. Disse vil blive meldt ud i september 2012.

Det er besluttet, at du skal være godkendt af censuren 2 gange for at blive et "varigt" medlem af Kunstrunden Sydvestjylland.

Hvad er kravene i øvrigt til dig?
Du skal være en udøvende kunstner, kunsthåndværker eller drive et galleri, der sælger andres værker.
• Du skal bo eller have et fast arbejdssted i en af de fem kommuner.
• Du skal kunne tage imod gæster i dit værksted/atelier/galleri/hjem.
• Du skal have en hjemmeside og en mailadresse.
• Du skal holde åbent fredag, lørdag og søndag i påsken, alle dage kl. 11-17.
• Du skal betale 800,00 kr. inkl. moms. i deltagergebyr pr. kunstner du ønsker markedsført.
• Du skal være medlem af foreningen Kunstnetværk Sydvestjylland, når du søger om optagelse. Det koster 200,00 kr. inkl. moms årligt at være medlem.
• Du skal betale dit deltagergebyr, når din ansøgning godkendes.

Der er løbende optagelse, dog er seneste frist den 1. december 2012
Du vil modtage besked om du er optaget inden udgangen af december måned.

Hvad gør vi?
• Vi ajourfører kunstrundens hjemmeside www.kunstrunde.dk.
• Vi fastholder vores logo og en fælles designlinje.
• Vi laver det trykte og elektronisk markedsføringsmateriale.
• Vi laver et banner eller lignende skiltning og udlåner det til hver deltager.
• Vi laver pressemeddelelser og andet pressemateriale.
• Vi gør os synlige med annoncer og data i relevante medier, som Kultunaut, lokale medier og sociale medier.
• Vi opretter en ny facebook-side og fastholder vores facebook-gruppe.
• Vi samarbejder tæt med turistkontorerne og turistaktørerne i området.
• Vi inviterer kunstforeninger og sidste års gæster.
• Vi organiserer og administrerer gavekort.
• Vi arrangerer åbningsarrangement på besøgsstedet og sørger for personale til at vejlede gæsterne.
• Vi holder styr på økonomien og sikrer, at der er et overskud, - stort som lille - som kan blive startkapital for det følgende års ”Kunstrunden Sydvestjylland”.
• Vi holder sammen på det hele med nyhedsbreve, besøg, telefonsamtaler og masser af mails.

Hvad skal du gøre nu?
Du skal ansøge om optagelse/genoptagelse ved at sende en mail med dit CV og fotos af mindst 3 værker samt en henvisning til din hjemmeside.

Skriv til: info@kunstrunde.dk eller ring til Niels Kongsbak, 2986 2430, hvis du er i tvivl.